Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2015

Thương Người Em Vỹ Dạ - Quốc Đại - Karaoke
Bản quyền của Nhạc Sỹ nên chưa chia sẻ cho Anh chị em , khi nào nhạc sỹ ok sẽ chia sẽ sau ....

Chuyện Tình Áo Tím - Bảo Yến - Karaoke
Bản quyền của Nhạc Sỹ nên chưa chia sẻ cho Anh chị em , khi nào nhạc sỹ ok sẽ chia sẽ sau ....