Thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Bài Tango Cho Em - Tiếng Hát Hoàng VũBài Tango Cho Em
Sáng Tác : Lam Phương
Trình Bày : Hoàng Vũ