Thứ Tư, ngày 27 tháng 8 năm 2014

Tân Cổ Điểm Hẹn Quê Hương - Minh Trường - Nhã Thy - KaraokeKarafun Tân Cổ Điểm Hẹn Quê Hương - Minh Trường - Nhã Thy
* Một Thoáng Có Làm thêm 2 track để các Anh Chị Em Song Ca với Ca Sỵ Minh Trường và Ca Sỹ Nhã Thy